Naast zijn werk als beeldend kunstenaar publiceerde Wilco Berga vanaf 1983 acht dichtbundels, zes romans, een verhalenbundel, verscheidene toneelstukken en een groot aantal liedteksten. Ook schreef hij het libretto voor de rockopera 'Gysbert Gysbert' (over het leven van Gysbert Japixs), het libretto voor de opera voor fanfareorkest en koren 'Fjoer en Wetter / Vuur en Water' en 8 liederen voor het theaterstuk 'Paardenkracht Mannenmoed' (Amelander koor met liederen over het reddingswezen door de eeuwen heen).

De meeste van zijn teksten zijn Friestalig, echter vanaf 2000 zijn een aantal dichtbundels tweetalig verschenen (Fries met eigen Nederlandse vertaling).

Notabene:
de meeste van bovenstaande publicaties (dichtbundels, romans, etc.) zijn nog verkrijgbaar bij de uitgever of bij Atelier BB aansee.